Danh mục Dịch vụ

Danh mục Sản phẩm
Đối tác
  • ABB
  • SIEMENS
  • ENPO
  • AREVA
  • ARTECHE
  • Lilama
  • HOAPHAT
  • Schneider
  • MISU

Email của bạn


Thống kê truy cập
Tỷ giá ngoại tệ

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ĐIỆN HÀ NỘI chuyên hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, nghiên cứu, xây dựng và phát triển các sản phẩm, giải pháp, các dự án và công trình trong lĩnh vực ĐIỆN LỰC, ĐIỆN DÂN DỤNG, TỰ ĐỘNG HÓA và ĐIỆN CÔNG NGHIỆP. Chúng tôi cung ứng trọn gói các dịch vụ, giải pháp và sản phẩm trong lĩnh vực trên, cụ thể là:

CUNG CẤP VẬT TƯ THIẾT BỊ

CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

- Tư vấn thiết kế các công trình điện dân dụng, công nghiệp, công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 220kV.

- Tư vấn giám sát thi công các điện dân dụng, công nghiệp, công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 220kV.

- Thi công lắp đặt các công trình điện dân dụng, công nghiệp, công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 220kV.

- Kiểm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, lập tổng dự toán các công trình Điện lực đến 220 kV.

- Thí nghiệm, hiệu chỉnh, kiểm tra chất lượng công trình điện dân dụng, điện công nghiệp, công trình đường dây và trạm biến áp đến 220kV.

- Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và thi công lắp đặt các công trình kỹ thuật điện như: Hệ thống chống sét, hệ thống Bù và lọc song hài, hệ thống tự động hóa, SCADA và một số hệ thống điện trong các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp.

- Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và thi công xây lắp hệ thống điện trong tòa nhà, điện dân dụng và hệ thống máy phát điện.

- Đầu tư xây dựng, vận hành,  nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công trình năng lượng tái tạo bao gồm: Phong điện, Pin mặt trời và các nguồn năng lượng tái tạo khác.

- Thiết kế sản xuất các tủ bảng điện đóng cắt và đo lường đến 35kV và hệ thống tủ điều khiển, bảo vệ trong hệ thống điện có cấp điện áp đến 500kV. Thiết kế, cung cấp giải pháp và thiết bị cho hệ thống SCADA trong hệ thống điện cap áp.

- Bảo trì: Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng dài hạn cho các công trình đã được xây dựng.