Danh mục Dịch vụ

Danh mục Sản phẩm
Đối tác
  • ABB
  • SIEMENS
  • ENPO
  • AREVA
  • ARTECHE
  • Lilama
  • HOAPHAT
  • Schneider
  • MISU

Email của bạn


Thống kê truy cập
Tỷ giá ngoại tệ

Dự án tiêu biểu

Các dự án cung cấp dịch vụ
Hady -2016-02-13 15:54:41
Các dự án cung cấp dịch vụ

Chi tiết

Xây lắp trọn gói TBA 110/22kV-63MVA Thép Hàn Việt
Hady -2016-02-13 13:10:21
Xây lắp trọn gói TBA 110/22kV-63MVA Thép Hàn Việt

Chi tiết

Lắp đặt trọn gói trạm 35/6.3kV-40MVA Xi Măng Sài Sơn
Hady -2016-02-13 13:17:09
Lắp đặt trọn gói trạm 35/6.3kV-40MVA Xi Măng Sài Sơn

Chi tiết

Cung cấp thiết bị bảo dưỡng TBA 500kV Hà Tĩnh
Hady -2016-02-13 14:07:59
Cung cấp thiết bị bảo dưỡng TBA 500kV Hà Tĩnh

Chi tiết

Nâng cấp trạm 220/110kV-125MVA Sóc Sơn
Hady -2016-02-13 14:28:37
Nâng cấp trạm 220/110kV-125MVA Sóc Sơn

Chi tiết

Cung cấp thiết bị điều khiển bảo vệ nhà máy thủy điện YALY
Hady -2016-02-13 14:21:49
Cung cấp thiết bị điều khiển bảo vệ nhà máy thủy điện YALY

Chi tiết

Xây lắp Trạm biến áp tăng áp thủy điện Suối Sập 3
Hady -2016-02-13 14:30:47
Xây lắp Trạm biến áp tăng áp thủy điện Suối Sập 3

Chi tiết

Cung cấp thiết bị nâng cấp trạm biến áp 220/110kV Mai Động
Hady -2016-02-13 14:36:21
Cung cấp thiết bị nâng cấp trạm biến áp 220/110kV Mai Động

Chi tiết

Cung cấp vật tư xây lắp đường dây 220kV Bản Lả - TP. Vinh
Hady -2016-02-13 14:42:38
Cung cấp vật tư xây lắp đường dây 220kV Bản Lả - TP. Vinh

Chi tiết

Lắp đặt hệ thống SCADA TBA 220/110kV-250MVA Phố Nối - Hưng Yên
Hady -2016-02-13 15:12:54
Lắp đặt hệ thống SCADA TBA 220/110kV-250MVA Phố Nối - Hưng Yên

Chi tiết

Lắp đặt hệ thống SCADA TBA Xuân Mai 110/22kV – 40MVA
Hady -2016-02-13 15:12:02
Lắp đặt hệ thống SCADA TBA Xuân Mai 110/22kV – 40MVA

Chi tiết

Thi công lọc dầu Máy biến áp 525kV – 720MVA
Hady -2016-02-13 15:45:03
Thi công lọc dầu Máy biến áp 525kV – 720MVA

Chi tiết